Bireysel Terapi

Bireysel terapi, bireylerin duygusal, zihinsel ve psikolojik sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir hizmet alanıdır

Bireysel Terapi nedir ve kimler için uygundur?

Bireysel Terapi, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olan kişisel bir terapi türüdür. Bu terapi, çeşitli yaşam zorlukları, stres, kaygı, depresyon, özsaygı eksikliği, ilişki sorunları, travma sonrası stres bozukluğu gibi konularda destek sağlar. Her yaş grubundan ve her yaşam aşamasından bireyler için uygundur.

Bireysel Terapi nasıl işler ve ne tür yaklaşımlar kullanılır?

Bireysel Terapi, bireyin özel ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilmiş bir terapi sürecidir. İlk olarak, terapist bireyin sorunlarını anlamak ve hedeflerini belirlemek için bir değerlendirme yapar. Terapi seansları boyunca, bireyler duygusal deneyimlerini ifade eder, düşüncelerini sorgular ve olumlu davranış değişiklikleri yapmayı öğrenir. Farklı terapi yaklaşımları kullanılabilir, örneğin bilişsel-davranışçı terapi, psikanalitik terapi veya duygusal odaklı terapi gibi.

Bireysel Terapi ne gibi faydalar sağlayabilir?

Bireysel Terapi, bireylerin kendilerini anlamalarını, duygusal zorluklarını yönetmeyi öğrenmelerini ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturmalarını sağlar. Terapi, özsaygıyı artırabilir, duygusal dengeyi sağlayabilir, stresle başa çıkmayı öğretebilir ve daha olumlu ilişkiler kurma becerilerini geliştirebilir. Aynı zamanda travmatik deneyimlerle başa çıkmayı kolaylaştırabilir ve bireylerin yaşamlarında daha fazla anlam ve amaç bulmalarını destekleyebilir.

PSİKOLOG BÜŞRA KİRİŞ

Size destek sağlamak ve hedeflerinize ulaşmanızı desteklemek için işbirliği içinde çalışıyoruz.

Bireysel Yaklaşım

Güvenli Ortam

Uzmanlık

Gizlilik